HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet

Vi producerar alla våra bostäder av svenskt PEFC-certifierat trä. En certifiering som verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk. Trä binder koldioxid under hela sin livstid och att tillverka bostäder av trä kräver mindre energi än andra materialslag. Trä är det enda helt förnybara byggnadsmaterialet. Det ger också fördelar när det kommer till avfall. Av det material som kvarstår vid produktionen tillverkar vi briketter som vi sedan säljer till närliggande värmeverk. Det gör trä till ett utmärkt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och koldioxidutsläpp.

Bostäderna vi bygger har väggar som tillhör de mest välisolerade på marknaden. Vi arbetar aktivt med att minimera värmeläckage i bostädernas ”skal” (väggar, fönster, dörrar och vindsbjälklag) för att hålla nere energiförbrukning. Därför provtrycker vi alltid våra boenden för att säkerställa skalets täthet. Idag ligger våra bostäders genomsnittliga energiförbrukning på 65% av Boverkets krav.

Vi bygger alla våra bostäder i Götene, oavsett om det är småhus eller flerfamiljshus. I våra moderna fabriker skapar vi planelement och tredimensionella volymer med färdiga ytskikt och inredningar. Tack vare en standardiserad process och god arbetsmiljö uppnår vi högt ställda krav på kvalitet och låg energiförbrukning. Vi har även en ny solcellsanläggning på vårt fabriksområde som ska minska behovet av köpt el med cirka 15%.

Götenehus är ISO-certifierade enligt miljöledningssystemet 14001 och kvalitetssystemet 9001. Vi använder material från etablerade leverantörer som till största delen är ISO-certifierade och samarbetar i möjligaste mån med lokala leverantörer för att minska transporter.

Vi är med och arbetar aktivt i branschorganisationer, akademin, myndigheter och näringslivet för att industrialiserade trähusproduktionen utvecklas och blir ett självklart alternativ i allt fler typer av bostäder på marknaden.

Trä – det enda helt förnybara byggnadsmaterialet