KONCERNEN

En del av Götenehus Group AB

Götenehus AB är ett helägt dotterbolag till Götenehus Group AB vars aktier är listade på First North som är del av Nasdaq Stockholm. I koncernen ingår även varumärket Swebostad som utvecklar flerbostadshus och radhus. Du hittar vår årsredovisning och mer information via länken nedan.