DELAD ENTREPRENAD

När du vill leda bygget själv

Du är din egen projektledare, sköter avtalsskrivningar med alla entreprenörer och ansvarar för tidplaner och arbetsmiljön på byggplatsen.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att du skriver ett köpeavtal med Götenehus för leverans av materialsatsen. För alla entreprenadarbeten skriver ni själva kontrakt med entreprenörer för mark, grund, bygg, el, VA, målning etc. Våra säljare kan hjälpa till med själva avtalsskrivningen med de olika leverantörerna.

Du blir din egen projektledare och står som avtalspart med entreprenörerna, du samordnar och har ansvaret för byggnationen. Detta ger dig som kund stor valfrihet i att lägga ner eget arbete i husbygget, välja vad du vill ha hjälp med och möjlighet att styra bygget med en egen tidplan.

Med tillvalet stomresning och färdig utsida monterar våra husbyggare husstommen när den levererats från fabriken. Huset görs klart utvändigt, takpannor läggs och vindskivor sätts upp så att huset snabbt blir vädersäkrat. Därefter fortsätter du att färdigställa huset invändigt.

Fördelar

  • Passar dig med stort intresse och god kunskap om byggnation.
  • Välj själv vilka entreprenörer du vill anlita.
  • Utför visst arbete själv, som till exempel tapetsering eller golvläggning, vilket kan ge en lägre kostnad.
  • Du får stor valfrihet att lägga ned eget arbete i husbygget och kan välja vad du vill ha hjälp med.
  • Du kan styra bygget med en egen tidplan.

OBS! Tänk på att du som byggherre tar på dig ansvaret för arbetsmiljön på byggplatsen.