GENERALENTREPRENAD

Avtal med en generalentreprenör, men du har arbetsmiljöansvar

Du köper en husmaterialsats från oss, men skriver avtal med en generalentreprenör som sköter byggnationen och kontakten med alla leverantörer och hantverkare. Du har själv arbetsmiljöansvar.

Generalentreprenad

Generalentreprenad innebär att du skriver ett köpeavtal med Götenehus och ett kontrakt med en enda entreprenör, en så kallad generalentreprenör. I köpeavtalet med Götenehus ingår en husmaterialsats och i kontraktet med generalentreprenören ingår hela entreprenaden.

Generalentreprenören ansvarar för upphandling och samordning av det arbete som övriga entreprenörer utför under byggnationen av ert hus men det är du som har ansvar för arbetsmiljön på byggplatsen. Våra säljare kan hjälpa dig att ge förslag på olika generalentreprenörer.

Du kan påverka materialval och utföra eget arbete enligt överenskommelse med generalentreprenören.

Fördelar

  • Enklare än delad entreprenad, med färre avtal.
  • Samordningen av övriga entreprenörer sköts av generalentreprenören.
  • Du kan utföra visst arbete själv, efter överenskommelse med generalentreprenören.

OBS! Tänk på att du som byggherre tar på dig ansvaret för arbetsmiljön på byggplatsen.