STEG FÖR STEG

Äga

När du sätter nyckeln i låset i ditt nya hem så känns det bra att veta att du valt ett kvalitetshus från Götenehus. Tillsammans med oss har du inte bara rätt garantier och försäkringar från start, utan även vetskapen att vår inbyggda omtanke följer som en röd tråd från husdesign till husbyggnation.

Tvåårsbesiktning

En tvåårsbesiktning är inte obligatorisk utan sker på ditt eget initiativ, men måste ske innan du har bott i huset i två år. Det är du själv som tar kontakt med och bekostar en besiktningsman. Besiktningsmannen går igenom huset från golv till tak för att kontrollera att allt är som det ska.

Garantier och försäkringar ger trygghet

Vi erbjuder generösa försäkringar och garantier för ditt hus. Beroende på om du köper huset med totalentreprenad eller som byggsats med delad entreprenad så är förutsättningarna olika.

Eftermarknad och garantiärenden

Om oturen är framme och du får problem i ditt hus när det gäller till exempel garantiärenden är du alltid välkommen att kontakta vår Eftermarknadsavdelning och vi kommer göra allt för att hjälpa dig.

I vissa situationer ska du kontakta andra instanser.