STEG FÖR STEG

Bygga

Äntligen tar husbygget fart på allvar. Alla markarbeten utförs, huset levereras, stommonteras samt vädersäkras och husets byggnation påbörjas.

1. Byggstart

Inför byggstarten kallar Byggnadsnämnden till tekniskt samråd där du som byggherre och din kontrollansvarige (KA) ska delta. Den kontrollansvarige (KA) tar över ditt ansvar för att byggnadsarbetet utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För att säkerställa detta upprättar KA en kontrollplan. När kommunen gått igenom alla handlingar och allt ser bra ut utfärdar kommunen ett skriftligt startbesked och byggnadsarbetena kan börja.

2. Spärrförbindelsen är din säkerhet

Minst sex veckor innan arbetet på byggplatsen påbörjas vill vi ha ett intyg på att du har säkerhet för betalningen, en så kallad ”spärrförbindelse”. Den beställer du från banken och skickar sedan till din säljare. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter den slutliga beställningen.

3. Byggplaneringsmöte 1

Vid det första byggplaneringsmötet träffas du, projektledaren och säljaren för att gå igenom praktiska detaljer och bestämma tidplan för bygget fram till ditt inflyttningsdatum. Om du bygger med totalentreprenad är det oftast på det här mötet du får veta vilka underentreprenörer som vi anlitat.

4. Markarbeten påbörjas och grunden gjuts

Nu gör kommunen utsättning av husets läge. Entreprenörerna anländer och det är dags för ett första spadtag. Markarbetena tar sedan fart och grunden gjuts så att allt är klart för husets leverans

5. Huset levereras

Nu är det dags för en milstolpe i ditt husbyggande. Huset kommer levererat från Götene och monteras på plats. På en till två dagar är ditt hus monterat och vädersäkrat. Vill du se hur snabbt det går? Här stomreser vi ett 2-planshus i Uppsala!

6. Byggplaneringsmöte 2

Nu är bygget av ditt hus igång! Med jämna mellanrum kallar projektledaren till byggplatsmöten. Av arbetsmiljöskäl behöver du samråda med projektledaren om du vill besöka byggplatsen vid andra tillfällen. Vid det andra byggplaneringsmötet går ni igenom alla återstående val. Vid detta möte får du veta vilket datum du måste ha gjort klart val av tillkommande el och belysning samt val av tapeter, kakel och klinker.

7. Möte med elektriker om el och belysning

I Götenehus leverans ingår el enligt Götenehus standard. Vid det personliga mötet med elektrikern går ni igenom elen i huset och du har möjlighet att välja till extra uttag, spotlights, förberedelse för belysning i trädgården och så vidare.

8. Möte med kakel- och klinkerspecialister

Du blir kallad till ett personligt möte hos vår kakel- och klinkerleverantör. Här går ni igenom kakel- och klinker i huset och du kan göra tillval ur hela leverantörens sortiment. 

9. Leverans av kök och inredning

Nu börjar huset ta form allt mer. Köket och övrigt inredningsmaterial levereras och monteras på plats.

10. Kontrollbesiktning och slutbesiktning

Besiktningsmannen är den som kallar till både kontrollbesiktningen och slutbesiktningen. Han ska vara opartisk och har uppdraget att kontrollera så att arbetet är utfört enligt avtalet. Huset gås noga igenom från golv till tak, och skriftliga protokoll upprättas.

11. Genomgång av drift- och skötselanvisningar

Götenehus överlämnar drift- och skötselanvisningar i samband med slutbesiktningen. Här finns generella produktanvisningar och ritningar över el och VVS. Du kan även samla bruksanvisningarna som följer med produkterna i den pärm som följer med.

12. Slutsamråd med kommunen och slutbevis

Den kontrollansvarige sammanställer dokumentationen och skickar in den till Byggnadsnämnden tillsammans med en begäran om slutsamråd. Byggnadsnämnden kallar till slutsamrådet. Därefter utfärdas slutbevis och inflyttningstillstånd om allt är slutfört enligt kontrollplanen. Slutbeviset är alltså en bekräftelse på att huset byggts enligt alla uppställda krav.

13. Dags att flytta in!

Nu får du nyckeln till ditt nya hus! Hela familjen bor in sig och ni inreder så som ni vill. Det är bekvämt att bo i ett nybyggt hus, du slipper många orosmoment som annars kan finnas när man bor i hus.

Tips! Det är smart att vara ute i god tid före inflyttningen med praktiska detaljer, som till exempel att göra flyttanmälan och skaffa postlåda om du inte redan har en. Du behöver också meddela ditt elbolag, internetleverantör och telefonoperatör om din flytt. Glöm inte heller att läsa av el- och vattenmätare i din nuvarande bostad och att teckna en lösöreförsäkring. Nu är det också dags att meddela din bank att byggnadskreditivet ska ersättas med långfristiga lån.

Även om våra entreprenörer lämnat platsen och besiktning är gjord så finns vi med som support. Skulle det uppstå något problem så har ni möjlighet att reklamera detta enligt de regler som gäller i konsumentköplagen.