STEG FÖR STEG

Planera

Nu är det dags att bestämma planlösning och fundera över materialval, ytskikt och köks- och badrumsinredning. Men det är också i den här fasen som du gör bygglovsansökan, får bygglov och så småningom gör din slutliga beställning till oss.

1. Bygglov

Vi på Götenehus tar fram bygglovsritningar med planritning, fasader, sektioner och situationsplan där huset ritats in. Du tillhandahåller en nybyggnadskarta som du beställer på kommunens bygglovsavdelning. Ritningarna tillsammans med en ansökan om bygglov startar processen med Byggnadsnämnden. När bygglovshandlingarna är klara sker första delbetalningen till Götenehus. Betalningar sker sedan löpande under byggets gång enligt avtalet.

2. Kontrollansvarig

Enligt Plan- och bygglagen är det du som byggherre som ska anlita en Kontrollansvarig (KA). Denne ska utses i samband med bygglovsansökan.

3. Ansökan bygglov

Som fastighetsägare och byggherre är det du som ansöker om bygglov genom att lämna in bygglovshandlingarna tillsammans med ansökan till Byggnadsnämnden. Kommunernas handläggningstid brukar sedan vara cirka tio veckor.

4. Beslut bygglov

Du som gjort bygglovsansökan har kontakten med Byggnadsnämnden och kommer att få det skriftliga beslutet med godkända ritningar. När Byggnadsnämnden fattat sitt beslut får du ett utdrag ur nämndens protokoll och ett exemplar av ritningarna. Byggnadsnämnden kallar därefter till ett tekniskt samråd där de lämnar tillstånd för byggstart.

5. Möte med kök- och badspecialister

Under tiden som bygglovet behandlas på kommunen blir du inbjuden till vår köksleverantör. Där träffar du en köksdesigner som utformar ert kök efter era önskemål. Ni går även igenom utformningen av bad och tvätt.

6. Övriga tillval och projektgenomgång

Nu är det dags att göra alla övriga val och tillval till huset. Tillsammans med din säljkontakt görs alla val och tillval som krävs för att kunna göra en slutlig beställning. Vid projektgenomgången gör vi en sammanfattning av hela byggnationen.

7. Slutlig beställning

När du gjort alla val, tänkt igenom helheten och fått bygglovsbeslutet skickar du och din Götenehussäljare ärendet vidare till vårt huvudkontor för en slutlig genomgång och orderbekräftelse. Bekräftad slutbeställning och uppdaterad huvudritning kommer därefter i retur till dig för godkännande.