HÅLLBARHET

Vi tänker på morgondagen

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar ständigt med att utveckla våra hus på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma, trivsamma och sunda hem och tar hänsyn till hållbarhet under hela processens gång.

Att bygga hus med känsla

Ditt hus byggs under optimala förhållanden i vår egen fabrik, där personal har ansvar för och sköter olika delar av produktionen och monteringen. Sedan körs huset i täckt lastbil till din tomt där snickarna tar vid och bygger upp ditt hus på plats. I hela byggkedjan är det vår väl beprövade arbetsprocess samt våra medarbetares kompetens och erfarenhet som garanterar att din husdröm realiseras på bästa sätt.

Tryggt och vädersäkrat på plats

Vi bygger ditt hus för hand inomhus i lokaler med kontrollerad fukthalt för att förhindra att virket spricker och rör sig när det står på plats. Varje väggelement byggs för sig och förbereds med isolering och rördragning för el och vatten. Här monteras även fönster direkt i väggarna. När leveransen sker till din tomt går det därför snabbt att montera huset tryggt och säkert på plats, och våra effektiva taklösningar gör huset vädersäkrat, oftast på en dag.

Vi väljer alltid svenskt trä

Vi har höga kvalitetskrav på materialet vi använder i våra hus. Alla stommar är tillverkade av svenskt PEFC-certifierat trä – en certifiering som verkar för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och att tillverka bostäder av trä kräver mindre energi än många andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Det gör trä till ett utmärkt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och minskade koldioxidutsläpp.

Täta hus ger låg energiförbrukning

Energiförbrukningen är en stor och viktig del av en bostad och alla våra hus uppfyller BBRs energikrav (Boverkets byggregler). För att uppnå energikraven har vi till exempel snålspolande blandare och energiåtervinning på ventilationsluften. För att hela klimatskalet ska få ännu högre prestanda har vi också fönster med mycket lågt U-värde.

Alla våra hus är välisolerade och täta, vilket är mycket viktigt för att hålla nere energiförbrukningen. Då vi använder oss av en så kallad installationszon för dragning av invändig el i våra ytterväggar, så kan vi behålla väggskalet intakt utan hål och därmed bibehålla tätheten. När ett hus med totalentreprenad är färdigställt så provtrycks det för att säkerställa att det uppnår våra högt ställda krav.

Kvalitets- och miljöcertifierade

Vi är ISO-certifierade enligt kvalitet- och miljöledningssystemen 14001 och 9001 och samarbetar i möjligaste mån med lokala leverantörer för att minska transporter. Vi använder material från etablerade leverantörer som till största delen är ISO-certifierade.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar verksamheten

Vi låter FN:s globala Agenda 2030 löpa som en röd tråd genom vårt hållbarhetsarbete. Det innebär att synsättet genomsyrar vår verksamhet från det lilla till det stora och fungerar som drivkraft också inom vårt utvecklings- och innovationsarbete. Från att bygga trähus –  det enda förnybara byggnadsmaterialet – till miljömedveten projektering, egentillverkat trä, energieffektiv tillverkning, att när vi köper in virke välja PEFC-certifierat trä, men även att vi arbetar aktivt med social hållbarhet när det gäller vår omgivning, samhällsfrågor och våra medarbetare.