Fritidshus för kust, fjäll, skog och sjö

Ett fritidshus är platsen där du tillbringar din viktigaste tid – din fritid. Huset bör därför vara anpassat till hur du spenderar din lediga tid, dina helger och semestrar. Det är viktigt med utrymmen där man kan umgås tillsammans. Det ska finnas en stor altan, ett välplanerat kök och en rymlig storstuga. Många sovutrymmen och plats för gäster.

Vi lägger även stor vikt vid att anpassa husen för de speciella förhållanden som råder där de flesta fritidshus uppförs i Sverige – vid kusten, på fjället, i skogen eller vid en sjö.

Livet i ett fritidshus blir som man väljer – privat, avkopplande och mysigt eller tillgängligt, ljust, inbjudande och öppet. Våra fritidshus har plats för trevligt umgänge och massor av fritid. Årets alla dagar.

VärsåsVillan – för livets bästa dagar

Våra fritidshus säljs under varumärket VärsåsVillan. Du hittar alla husmodeller och annan info på www.varsasvillan.se.

Välkommen till oss med dina fritidshusdrömmar!