Visningar

Går du i husbyggartankar?

Kom och upplev den härliga känslan av ett nytt Götenehus, välkommen till våra visningshus! På plats får du en fin upplevelse av hur den genomtänkta arkitekturen skulle kunna fungera i din vardag, och kan känna kvaliteten i varje detalj i det nya huset. Dessutom finns våra hussäljare på plats och kan svara på alla frågor du kan tänkas ha om att bygga hus.

Rutiner angående Covid-19 i samband med våra visningar

Vårt mål är att upprätthålla vår verksamhet så normalt som möjligt och samtidigt säkra våra medarbetares och kunders hälsa. Därför uppmanar vi alla till extra försiktighet och att inte utsätta er själva eller andra för onödiga risker genom ett ogenomtänkt handlande. I allmänhet hänvisar vi till de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur du ska skydda dig själv och andra från smittspridning av coronavirus Covid-19.

För att minska risken för smittspridning i samband med våra visningar har vi valt att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Vi undviker handskakningar.
  • Vi begränsar antalet personer som befinner sig i visningshusen samtidigt.
  • Så långt det är möjligt erbjuder vi handsprit vid ingången till varje hus.
  • Götenehus säljare som känner minsta sjukdomssymptom närvarar inte vid visningen.
  • Om du känner minsta sjukdomssymptom ber vi dig vänligen inte besöka något av våra visningshus.

På många av våra visningar får du boka tid och får således en privat visning. Du kan självklart kontakta våra säljare om du har några frågor. Se kontaktuppgifter under respektive visning.

Flera av våra husmodeller går dessutom att besöka virtuellt –  till exempel Arholm, Subline och Ekhem – och i vårt husbyggarverktyg Bygg Online kan du prova att bygga våra pakethus digitalt och snabbt och enkelt få ett pris.

Observera att enstaka visningar tyvärr kan komma att ställas in vid sjukdom och dylikt.

Välkommen till oss!