Visselblåsning

Vi är stolta över att vara en del av samhällsutvecklingen och att vara en värderingsstyrd verksamhet. Vi möjliggör för medarbetare och externa kontakter, till exempel kunder, leverantörer eller tidigare anställda, att kunna rapportera eventuella oegentligheter utan risk för personliga konsekvenser.

Genom vårt visselblåsarsystem kan oetiska, olagliga eller andra missförhållanden inom koncernen Götenehus Group rapporteras anonymt. Det kan exempelvis vara diskriminering och trakasserier, metoder som sannolikt kan medföra skador på miljön eller allvarliga överträdelser av vår affärsetik.

Vid anmälan utreds händelsen eller misstanken direkt för att säkerställa att verksamheten sköts på ett lagenligt, hållbart och säkert sätt. Visselblåsarsystemet ska inte användas för allmänt missnöje eller sådant som kan lösas i direkt kontakt med berörda personer. Falska anklagelser accepteras inte och kan medföra disciplinära åtgärder.

Så här gör du en anmälan

Knappen nedan tar dig till ett formulär med tre enkla frågor.

  1. Vad vill du berätta?
  2. När inträffade händelsen?
  3. Kontaktuppgifter (om du vill medverka i utredningen).

Anmälan skickas anonymt genom Microsoft Forms till vår HR-avdelning. Det är endast om du har angett kontaktuppgifter under punkt tre som vi kan kontakta dig.

HR utreder det du har rapporterat och tar vid behov hjälp av Götenehus externa juridiska ombud.