GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR

Det är tryggt att bygga ett Götenehus

För att du ska känna dig trygg när du genomför en av ditt livs viktigaste affärer, så erbjuder vi generösa garantier för ditt hus. Beroende på om du köper huset med totalentreprenad eller som byggsats med delad entreprenad så är förutsättningarna olika. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Villaförsäkring för nybyggnation

Vi tecknar en villaförsäkring som ger dig både ett rättsskydd, ansvarsskydd och egendomsskydd och gäller från husleverans och ett år framåt.

Detta gäller både vid totalentreprenad och byggsats/delad entreprenad.

Nybyggnadsförsäkring

Totalentreprenad: En nybyggnadsförsäkring hos GAR-BO gäller tio år efter slutbesiktning. Försäkringen ger dig skydd för fel och skada som visar sig efter det att byggnadsarbetena godkänts vid en slutbesiktning, till exempel fel i byggnadens konstruktion eller i de material som använts.

Byggsats: Nybyggnadsförsäkring gäller enbart byggsatsen. Du kan själv teckna försäkring för byggnadsarbeten mot en tilläggskostnad.

Färdigställandeskydd

Totalentreprenad: En försäkring som kallas färdigställandeskydd ingår i entreprenaden. Denna ger dig ett ekonomiskt skydd om Götenehus inte kan slutföra arbetena eller avhjälpa fel som upptäcks när bygget är färdigt, exempelvis vid konkurs eller likvidation.

Byggsats: Färdigställandeskyddet gäller enbart för byggsatsen. Du kan själv teckna försäkring för byggnadsarbeten mot en tilläggskostnad.

Garantibesiktning efter två år

Vid totalentreprenad gäller en garanti under två år från slutbesiktningen. Fel som uppkommit och noteras av en besiktningsman vid en så kallad garantibesiktning (§59-besiktning enligt konsumenttjänstlagen) åtgärdas av oss enligt bestämmelserna i ABS 18.

Vid köp av byggsats gäller en garanti på byggsatsen under två år från slutbesiktningen. Fel som uppkommit på byggsatsen och noteras av en besiktningsman vid en så kallad garantibesiktning enligt ovan eller som anmälts enligt bestämmelserna i AA12 åtgärdas av oss.

Bo tryggt med Gar-Bo

Vi samarbetar med Gar-Bo för att kunna erbjuda dig som kund ett så tryggt husbygge som möjligt. Gar-Bo är störst i Sverige på byggrelaterade försäkringar och entreprenadbesiktning.

Läs mer om Gar-Bo på www.gar-bo.se