Villkor och regler för kundhusbilder (#JaGötenehus)

Vi vill gärna bidra med inspiration från våra kunder som bygger eller har byggt ett Götenehus för att visa för nya potentiella kunder.  Vi kan därför komma att fråga dig om vi får tillåtelse att posta din bild på Götenehus webbsida, i sociala medier, i nyhetsbrev etc.

Genom att svara #JaGötenehus på de bilder som vi efterfrågar godkänner du följande:

  • Du tillhandahåller Götenehus AB, org nummer 55 62 29-5138 ett icke-exklusivt, royaltyfritt och en världsomfattande licens att använda din bild i vår marknadsföring och/eller kommunikation, såväl intern som extern. Detta inkluderar bland annat rätten att retuschera, distribuera, ändra och redigera din bild. Du ger också Götenehus samtycke att använda bilden, även om du kan identifieras, för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt svensk lag om namn och bild i reklam (1978:800).
  • Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet som du har taggat med #Jagötenehus och att du har tillstånd från eventuella personer som syns på bilderna. Dessutom intygar du att du är en person (inte ett företag), att du är minst 18 år eller har dina vårdnadshavares samtycke och att Götenehus användning av din bild inte bryter mot några lagar, regler eller tredjepartsavtal.
  • Du frigör Götenehus från alla skyldigheter att betala dig för användningen av din bild. Du befriar och godkänner att Götenehus och alla personer som agerar för Götenehus från alla anspråk (inklusive fodringar från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med ovan nämnda användning av den beskrivna bilden.
  • Svensk lag styr dessa allmänna villkor, där behöriga domstolar i Sverige ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem.
  • Om du vill återkalla ditt samtycke för att Götenehus delar din bild, måste du kontakta oss genom att klicka på ikonen med ett ”i” uppe i det vänstra hörnet på den delade bilden på vår webbplats. Genom att klicka på ikonen länkas du till ett formulär där du kan skicka din begäran om att återkalla ditt samtycke.

Stort tack för din medverkan!