VÅR HISTORIA

90 års erfarenhet av inbyggd omtanke

Vår långa historia i den lilla orten Götene på Skaraborgsslätten har anor så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Byggt hus har vi gjort sedan 30-talet, och det gör oss till en av Sveriges äldsta hustillverkare.

När Götene Träindustri bildades 1931 av bröderna Arthur, Martin och Eric Storck så övertog de en verksamhet med anor från slutet av 1800-talet. Fram tills bröderna tog över hade man främst tillverkat dörrar, fönster, köksinredningar, kylskåp och hästkärror. Delar av de gamla fabrikslokalerna finns kvar och används än idag.

Men bröderna hade stora visioner och redan året därpå började man tillverka den monteringsfärdiga sportstugan Götene-stugan. Snart började även tillverkningen av villor för permanentboende och huskatalogen som gavs ut 1932 var den första i sitt slag i Sverige. Allt som kunde göras i trä tillverkades i den egna snickerifabriken, från husstommar och trappor till fönster och dörrar.

Tidiga husmodeller från Götene-stugan

Under femtio- och sextiotalet byggde Götene Träindustri inte bara villor, utan även skolbyggnader och specialprojekt där vi byggde bostäder till områden i Europa som drabbats av naturkatastrofer. Vi arbetade också alltmer med prefabricering vilket innebar snabbare och smidigare byggnationer runt om i Sverige.

I mars 1977 ändrade vi namn till Götenehus AB och flyttade in i vårt nuvarande huvudkontor i Götene. Redan under tidigt åttiotal började vi bygga hus med totalentreprenad, vilket än idag är ett populärt och tryggt sätt att köpa våra hus på. Vi var även bland de första på marknaden att lämna tio års garanti, vilket innebär en trygghet i tio år mot större bygg- och konstruktionsfel. Under de här åren byggde vi även många daghem och förskolor, gruppboenden samt äldreboenden. Detta är något vi fortfarande arbetar med och där vi har stor kompetens.

Nittiotalet innebar lågkonjunktur och en svår tid för hustillverkare. Vi klarade oss ganska bra tack vare ett gott namn och att vi hade många uppdrag på den tyska och norska marknaden. Nu var vi med och skapade ett nytt arkitektoniskt uttryck för villor med motstående pulpettak, något hela husbranschen snart inspirerades av och som är vanligt än idag.

1997 tog vi över Sjödalshus vars klassiskt vackra husmodeller blev ett utmärkt komplement till vårt lite mer moderna uttryck.

Husmodeller från Sjödalshus

Götenehus modernistiska utveckling fortsatte under 2000-talet då vi lanserade den uppmärksammade Origoserien. I Stockholm blev just huset Origo en succé och samtidigt en symbol för tvåtusentalet. Det sortiment av husmodeller vi utvecklade då gör att vi än idag kan erbjuda ett av de bredaste och mest kompletta utbuden i Sverige.

Lågkonjunkturen 2010 innebar att vi utvecklade pakethusserien för att kunna erbjuda hus av hög kvalitet och samtidigt hålla nere kostnaderna genom att begränsa antalet valmöjligheter. Genom att minska ledtiderna för kunden och snabba på byggprocessen hölls kostnaderna i schack. Husen blev väldigt populära och finns fortfarande i vårt sortiment.

År 2012 införlivas VärsåsVillan i koncernen. VärsåsVillans utbud av fritidshus stärkte vår position på marknaden ytterligare.

Nästa stora nyhet lanserade vi 2015 då Subline presenterades på marknaden. En helt ny villaprodukt och ett helt nytt sätt att tänka som gav våra kunder stor frihet och delaktighet i skaparprocessen. Sublinekonceptet innebar tusentals kombinationer och lösningar med en handfull grundelement som bas. Följden blev en stor frihet att anpassa sitt modernistiska hus efter egna drömmar och tomtens förutsättningar.

Det unika Sublinekonceptet består av kombinationer av klossar

De senaste åren har vi fortsatt utveckla våra husmodeller och tar ansvar för att våra kunder ska få den senaste arkitekturen och de mest genomarbetade husplanerna.

Samtidigt utvecklar vi nya små och stora digitala lösningar som förenklar vardagslivet och gör våra hus mer intelligenta. Vi har även lanserat den helt nya träpanelen Vario som ger husfasaden ett varierat, mönstrat uttryck.

Vi ser med tillförsikt på framtiden och är säkra på att leverera vackra, välplanerade Götenehus till nöjda kunder under många år till!

Sluttningshuset Vänersvik med fyra olika taktyper